جاری باشید

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر فروردین ماه ۱۴۰۱ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» فروردین ماه ۱۴۰۱ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 70% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» فروردین ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر اسفند ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» اسفند ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 60% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» اسفند ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر بهمن ماه ۱۴۰۰ شد!

 

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» بهمن ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 60% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» بهمن ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر دی ماه ۱۴۰۰ شد!

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» دی ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 65% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» دی ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر آذر ماه 1400 شد!

 

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» آذر ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه خوزی‌ها با کسب 65% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» آذر ماه انتخاب شد.

دعوت به همکاری

ما در پویارسانه نیاز به یک همکار شیفت شب داریم که با دنیای خبر آشنا باشه و در خواندن و بررسی روزنامه ها به ما کمک کنه.

این فرد قراره برای پایش بریده جراید و جداسازی اخبار مشتریان «نیوزهاب» به ما کمک کنه.

شایستگی‌ها:

 • توانایی انجام کارگروهی
 • برقراری ارتباط و تبادل‌نظر با دیگران
 • توانایی پیگیری تا حصول نتیجه
 • جدیت و دقت در کار
 • مسئولیت‌پذیری
 • علاقه به کار و انگیزه برای پیشرفت

نحوه همکاری:

 • تمام وقت/شیفت شب
  (9 شب تا 5 صبح)

تسهیلات:

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • پاداش و کارانه

رزومه خود را به ایمیل job@pouyarasaneh.com ارسال نمایید.

شرکت دانش بنیان پویارسانه در سال ۱۳۸۷ با هدف ارایه خدمات و محصولات نوآورانه برای تسهیل و تسریع آگاهی افراد و سازمان‌ها فعالیت خود را آغاز کرد.

از سه پروژه اصلی پویارسانه می‌توان به نیوزهاب و جار و نیوزباکس اشاره کرد.

روزنامه «جمله» صفحه یک برتر آبان ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» آبان ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه جمله با کسب 70% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» آبان ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر مهر ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» مهر ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 55% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» مهر ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر شهریور ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» شهریور ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 80% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» شهریور ماه انتخاب شد.

ما در پویارسانه نیاز به یک همکار داریم که با دنیای خبر آشنا باشه و در تولید بولتن های خبری و تحلیل محتوای اخبار به ما کمک کنه.

همچنین این فرد قراره برای پشتیبانی سرویس «نیوزهاب» به ما کمک کنه.

شایستگی‌ها:

توانایی انجام کارگروهی
برقراری ارتباط و تبادل‌نظر با دیگران
توانایی پیگیری تا حصول نتیجه
جدیت و دقت در کار
مسئولیت‌پذیری
علاقه به کار و انگیزه برای پیشرفت
نحوه همکاری:

تمام وقت
تسهیلات:

بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی
پاداش و کارانه

رزومه خود را به ایمیل job@pouyarasaneh.com ارسال کنید.