جاری باشید

دعوت به همکاری

ما در پویارسانه نیاز به یک همکار شیفت شب داریم که با دنیای خبر آشنا باشه و در خواندن و بررسی روزنامه ها به ما کمک کنه.

این فرد قراره برای پایش بریده جراید و جداسازی اخبار مشتریان «نیوزهاب» به ما کمک کنه.

شایستگی‌ها:

 • توانایی انجام کارگروهی
 • برقراری ارتباط و تبادل‌نظر با دیگران
 • توانایی پیگیری تا حصول نتیجه
 • جدیت و دقت در کار
 • مسئولیت‌پذیری
 • علاقه به کار و انگیزه برای پیشرفت

نحوه همکاری:

 • تمام وقت/شیفت شب
  (9 شب تا 5 صبح)

تسهیلات:

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • پاداش و کارانه

رزومه خود را به ایمیل job@pouyarasaneh.com ارسال نمایید.

شرکت دانش بنیان پویارسانه در سال ۱۳۸۷ با هدف ارایه خدمات و محصولات نوآورانه برای تسهیل و تسریع آگاهی افراد و سازمان‌ها فعالیت خود را آغاز کرد.

از سه پروژه اصلی پویارسانه می‌توان به نیوزهاب و جار و نیوزباکس اشاره کرد.

روزنامه «جمله» صفحه یک برتر آبان ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» آبان ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه جمله با کسب 60% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» آبان ماه انتخاب شد.

ما در پویارسانه نیاز به یک همکار داریم که با دنیای خبر آشنا باشه و در تولید بولتن های خبری و تحلیل محتوای اخبار به ما کمک کنه.

همچنین این فرد قراره برای پشتیبانی سرویس «نیوزهاب» به ما کمک کنه.

شایستگی‌ها:

توانایی انجام کارگروهی
برقراری ارتباط و تبادل‌نظر با دیگران
توانایی پیگیری تا حصول نتیجه
جدیت و دقت در کار
مسئولیت‌پذیری
علاقه به کار و انگیزه برای پیشرفت
نحوه همکاری:

تمام وقت
تسهیلات:

بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی
پاداش و کارانه

رزومه خود را به ایمیل job@pouyarasaneh.com ارسال کنید.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر مرداد ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» مرداد ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خوزی‌ها با کسب 50% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» مرداد ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر تیر ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» تیر ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خوزی‌ها با کسب 55% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» تیر ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر خرداد ماه 1400 شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» خرداد ماه 1400 انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خوزی‌ها با کسب 45% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» خرداد ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر اردیبهشت ماه 1400 شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» اردیبهشت ماه 1400 انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خوزی‌ها با کسب 36% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» اردیبهشت ماه انتخاب شد.

روزنامه «هنرمند» صفحه یک برتر فروردین ماه 1400 شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» فروردین ماه 1400 انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه هنرمند با کسب 48% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» فروردین ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر بهمن ماه 99 شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» بهمن ماه 99 انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خوزی‌ها با کسب 49% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» بهمن ماه انتخاب شد.

روزنامه «هنرمند» صفحه یک برتر آبان ماه 99 شد!

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» آبان ماه 99 انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه هنرمند با کسب 37% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» آبان ماه انتخاب شد.