روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر مهر ماه ۱۴۰۰ شد!

توسط جار

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» مهر ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 55% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» مهر ماه انتخاب شد.