روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر آذر ماه 1400 شد!

توسط حسام اصفهانی

 

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» آذر ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه خوزی‌ها با کسب 65% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» آذر ماه انتخاب شد.