جاری باشید

دسته بندی: از روزنامه ها

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر فروردین ماه ۱۴۰۱ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» فروردین ماه ۱۴۰۱ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 70% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» فروردین ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر اسفند ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» اسفند ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 60% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» اسفند ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر بهمن ماه ۱۴۰۰ شد!

  دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» بهمن ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 60% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» بهمن ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر دی ماه ۱۴۰۰ شد!

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» دی ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 65% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» دی ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر مهر ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» مهر ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 55% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» مهر ماه انتخاب شد.

روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر شهریور ماه ۱۴۰۰ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» شهریور ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 80% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» شهریور ماه انتخاب شد.

ماهنامه پیوســت جــــار زد

شرکت پویارسانه میزبان ماهنامه وزین پیوست بود. ماهنامه پیوست طی بازدیدی که از شرکت پویارسانه داشتند، جــــار را برای معرفی در بخش “استارت آپ‌” خود برگزیده و در شماره جدید خود به شرح این بازدید پرداخته است. نسخه کامل مـــاهنامــــه پیـوســـت را در جــار بخوانید.  

كدام نشريات منبع بزرگ‌ترين دانشنامه آنلاين هستند؟ رده‌بندی رسانه‌های فارسی در ويكی‌پديا

منبع: روزنامه اعتماد (11 بهمن 1390)