روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر مرداد ماه ۱۴۰۰ شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» مرداد ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خوزی‌ها با کسب 50% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» مرداد ماه انتخاب شد.