روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر تیر ماه ۱۴۰۰ شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» تیر ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خوزی‌ها با کسب 55% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» تیر ماه انتخاب شد.