روزنامه «وطن امروز» صفحه یک برتر خرداد ماه 99 شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» خرداد ماه 99 انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه وطن امروز با کسب 42% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» خرداد ماه انتخاب شد.