روزنامه «خبر شمال» صفحه یک برتر فروردین ماه 99 شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» فروردین ماه 99 انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خبر شمال با کسب 42% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» فروردین ماه انتخاب شد.