روزنامه «صبح نو» صفحه یک برتر بهمن ماه ۹۸ شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر»  بهمن ماه ۹۸ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه صبح نو با کسب 57% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» بهمن ماه انتخاب شد.