روزنامه «شهروند» صفحه یک برتر دی ماه ۹۸ شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» دی ماه ۹۸ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه شهروند با کسب 60% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» دی ماه انتخاب شد.