روز مهندس گرامی باد

توسط حسام اصفهانی

961205-jaaar-engineers-day-500

مهندسان بی‌شک آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروزند.