جار برنده نگاه مردمی در جشنواره وب و موبایل ایران شد ?

توسط حسام اصفهانی

961128-jashnvaremobile-winner-weblog

جار با حمایت شما توانست عنوان برتر بخش نگاه مردمی جشنواره وب و موبایل ایران را در دو شاخه وبسایت (نشریات و مجلات) و اپلیکیشن (اخبار و مجلات) کسب نماید?

از همراهی و اعتمادتان سپاسگزاریم ?

جار با پشتوانه شما در راستای ارائه سرویسی بهتر گام بر می‌دارد.