روزنامه «وطن امروز» صفحه یک برتر خرداد ماه ۹۹ شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» خرداد ماه ۹۹ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه وطن امروز با کسب ۴۲% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» خرداد ماه انتخاب شد.