جاری باشید

دسته بندی: از روزنامه ها

ماهنامه پیوســت جــــار زد

شرکت پویارسانه میزبان ماهنامه وزین پیوست بود. ماهنامه پیوست طی بازدیدی که از شرکت پویارسانه داشتند، جــــار را برای معرفی در بخش “استارت آپ‌” خود برگزیده و در شماره جدید خود به شرح این بازدید پرداخته است. نسخه کامل مـــاهنامــــه پیـوســـت را در جــار بخوانید.  

کدام نشریات منبع بزرگ‌ترین دانشنامه آنلاین هستند؟ رده‌بندی رسانه‌های فارسی در ویکی‌پدیا

منبع: روزنامه اعتماد (۱۱ بهمن ۱۳۹۰)