روزنامه «جمله» صفحه یک برتر اسفند ماه ۹۸ شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» اسفند ماه ۹۸ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه جمله با کسب 72% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» اسفند ماه انتخاب شد.