روزنامه «پیروزی» صفحه یک برتر مرداد ماه ۹۸ شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» مرداد ماه ۹۸ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه پیروزی با کسب 73% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» مرداد ماه انتخاب شد.