روزنامه «فرهیختگان» صفحه یک برتر خرداد ماه ۹۸ شد!

توسط حسام اصفهانیدوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر»  خرداد ماه ۹۸ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه فرهیختگان با کسب 40% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» خرداد ماه انتخاب شد.