روزنامه «سازندگی» صفحه یک برتر فروردین ماه 98 شد!

توسط حسام اصفهانی

9801031-bestonepage-farvardin

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر»  فروردین ماه 98 انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه سازندگی با کسب 31% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» فروردین ماه انتخاب شد.