امکانات جدید در جـــار

توسط جار

امکانات جدیدی چون ساخت حساب کاربری، تهیه لیست منتخب‌های نشریات و امکان بزرگنمایی صفحه یک به جـــار افزوده شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه راهنما به آدرس http://www.jaaar.com/frontpage/help مراجعه نمایید.

بی‌صبرانه در انتظار بازخوردها و نظرات شما هستیم.