روزنامه «خوب» صفحه یک برتر مهر ماه ۹۹ شد!

توسط حسام اصفهانی

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» مهر ماه ۹۹ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خوب با کسب ۶۲% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» مهر ماه انتخاب شد.