روزنامه «سازندگی» صفحه یک برتر فروردین ماه ۹۸ شد!

توسط حسام اصفهانی

9801031-bestonepage-farvardin

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر»  فروردین ماه ۹۸ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه سازندگی با کسب ۳۱% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» فروردین ماه انتخاب شد.