روزنامه «پیروزی» صفحه یک برتر آذر ماه ۹۷ شد!

توسط حسام اصفهانی

971004-bestonepage-azar

همراهان عزیز جار
ازاستقبال و لطف شما سپاسگزاریم.
با حمایت شما «صفحه یک برتر» آذر ماه ۹۷ انتخاب شد.
طبق این نظرسنجی و براساس آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه «پیروزی» با کسب ۶۲% آراء به‌ عنوان «صفحه یک برتر» آذر ماه انتخاب شد.