روش های جدید مشاهده صفحه یک جار

توسط جار

بنا به درخواست مخاطبان عزیز، چند امکان جدید در روش مشاهده صفحه اصلی جار پیاده سازی شده است که خدمت شما معرفی می کنیم.

۱-اگر جار را به واسطه لینک زیر مشاهده نمایید، جار به صورت خودکار هر ۳۰ دقیقه یک بار refresh می شود.

http://www.jaaar.com/frontpage?autorefresh

۲-اگر علاقمند هستید که جار به صورت خودکار شروع به نمایش اسلایدی صفحه یک روزنامه ها بکند، از لینک زیر استفاده کنید.

http://www.jaaar.com/frontpage?autoplay

۳-حالت سوم ترکیب دو حالت قبلی است که نمایش اسلایدی به همراه refresh خودکار است.

http://www.jaaar.com/frontpage?autoplay&autorefresh