از خودت یه نشونی سبز باقی بگذار!

توسط حسام اصفهانی

jaaar.com_tree

کاربران عزیز جار

سالها است که با هدف گسترش فرهنگ مطالعه دیجیتال مطبوعات و حفاظت از محیط زیست (جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان) مشغول به فعالیت هستیم.

امسال با حمایت شما می‌خواهیم در سرپل ذهاب درخت بکاریم.

برای مشارکت در این طرح کافی است در سایت جار ثبت‌نام کرده یا اپ جار را دانلود کنید و با افزایش اعتبار، 50% از میزان اعتبارتان را بدون کسر موجودی به کمپین نشان سبز همدلی اختصاص دهید!

با این کار نه تنها از قطع بی‌رویه درختان جلوگیری می‌کنید، بلکه برای نسل فردا میراث سبزی به یادگار می‌گذارید!

 

از خودت یه نشونی سبز باقی بگذار!

مشارکت در کمپین درختکاری

 

#نشان_سبز_همدلی  #جار  #روزدرختکاری  #سرپل_ذهاب