مهمانان روز هشتم نمایشگاه در غرفه جار

توسط جار

گزارش تصویری از حضور مدیران و مسئولان روابط عمومی سازمان های مختلف در هشتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در غرفه جار

photo_2017-11-03_14-38-15

جناب آقای فومنی صاحب امتیاز روزنامه صدای اصلاحات

photo_2017-11-04_12-49-15

جناب آقای زاهدی مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات سایپا کاشان

photo_2017-11-04_12-49-23

سرکار خانم کریمی مدیر روابط عمومی فرهنگسرای رسانه

photo_2017-11-04_12-49-51

جناب آقای عیوضی مدیر فنی روزنامه مناقصه و مزایده

photo_2017-11-04_12-49-55

جناب آقای نیک اختر مشاور نمایندگان مجلس

photo_2017-11-04_12-49-59

جناب آقای هادی افروز مشاور نمایندگان مجلس