مهمانان روز هفتم نمایشگاه در غرفه جار

توسط جار

گزارش تصویری از حضور مدیران و مسئولان روابط عمومی سازمان های مختلف در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در غرفه جار

photo_2017-11-04_08-42-05

جناب آقای محسنی شهردار منطقه ۱۲ تهران به همراه جناب آقای پویا کارشناس روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ تهران

photo_2017-11-04_08-42-16

جناب آقای حاجی پروانه مدیر ارتباط با رسانه سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری

photo_2017-11-04_08-42-25

جناب آقای آرکونتن کارشناس روابط عمومی بانک انصار به همراه جناب آقای رضایی کارشناس روابط عمومی شورای شهر تهران

photo_2017-11-04_08-42-34

جناب آقای رجبی کارمند شبکه جام جم

photo_2017-11-04_08-42-44

جناب آقای مهدوی مدیر ارتباط با رسانه بانک گردشگری