مهمانان روز پنجم نمایشگاه در غرفه جار

توسط جار

 

گزارش تصویری از حضور مدیران و مسئولان روابط عمومی سازمان های مختلف در پنجمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در غرفه جار

 

photo_2017-10-31_18-07-42

مدیرعامل به همراه قائم مقام مدیرعامل و مدیر روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری ملل

photo_2017-11-01_10-06-37

جناب آقای شرف الدینی مدیر روابط عمومی سارمان عمران کرمان به همراه سرکار خانم شمس کارشناس روابط عمومی بانک توسعه تعاون

photo_2017-11-01_10-06-42

سرکار خانم نیکان کارشناس روابط عمومی شرکت ایران ارقام به همراه سرکار خانم سلطانی کارشناس روابط عمومی بانک شهر

photo_2017-11-01_10-06-48

جناب آقای اعظمی، جناب آقای رادفر مسئول هماهنگی و ارتباطات به همراه سرکار خانم محمدی مدیر ارتباط با رسانه شرکت ملی گاز