رونمایی از نسخه جدید اپلیکیشن جار

توسط جار

960806-promo-newjaar-1200 (1)

در غرفه جار منتظر شما عزیزان برای رونمایی از نسخه جدید اپلیکیشن جار هستیم

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

مصلی امام (ره) -راهرو ۲۶ -غرفه ۳۹۶