نسخـه کامـل روزنامـه ” ابتکـار جـنـوب” در جـــــار

توسط جار

نسخه کامل روزنامه ابتکار جنوب در جـــار

نسخه کامل روزنامه ابتکـار جنـوب، روزنامـه صبح استان کهگیلویه و بویر‌احمد، به جمع روزنامه‌های استانی و قابل تهیه در جـــــار پیوست. این روزنامه به مدت یک ماه به صورت رایگان قابل تهیه است.

روزنامـه ابتکــــار جنــــوب