نسخه کامل “روزنـامـه ابتکـار” در جـــــار

توسط جار

نسخه کامل روزنامه ابتـکـار به جــــار پیوست. کاربران عزیز جــــار از این پس می‌توانند نسخه کامل این نشریه را نیز در اختیار داشته باشند.