روزنامه «وطن امروز» صفحه یک برتر اسفند ماه ۹۷ شد!

توسط حسام اصفهانی

971204_bestonepage_esfand

دوستان و همراهان عزیز جار

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر»  اسفند ماه ۹۷ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه وطن امروز با کسب ۷۷% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» اسفند ماه انتخاب شد.