جاری باشید

روزنامه «هنرمند» صفحه یک برتر تیر ماه ۹۷ شد!

توسط حسام اصفهانی

970507-bestonepage-tir

همراهان عزیز جار
ازاستقبال و لطف شما سپاسگزاریم.
با حمایت شما «صفحه یک برتر» تیر ماه ۹۷ انتخاب شد.
طبق این نظرسنجی و براساس آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه «هنرمند» با کسب بیش از ۶۹% آراء به‌ عنوان «صفحه یک برتر» تیر ماه انتخاب شد.

 

نظر شما چیست؟