جار برنده نگاه مردمی در جشنواره وب و موبایل ایران شد 😍

توسط حسام اصفهانی

961128-jashnvaremobile-winner-weblog

جار با حمایت شما توانست عنوان برتر بخش نگاه مردمی جشنواره وب و موبایل ایران را در دو شاخه وبسایت (نشریات و مجلات) و اپلیکیشن (اخبار و مجلات) کسب نماید🎇

از همراهی و اعتمادتان سپاسگزاریم 😊

جار با پشتوانه شما در راستای ارائه سرویسی بهتر گام بر می‌دارد.