روزنامه «خبر شمال» صفحه یک برتر فروردین ماه ۹۹ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» فروردین ماه ۹۹ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه خبر شمال با کسب ۴۲% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» فروردین ماه انتخاب شد.