روزنامه «شهروند» صفحه یک برتر دی ماه ۹۸ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» دی ماه ۹۸ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه شهروند با کسب ۶۰% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» دی ماه انتخاب شد.