روزنامه «پیروزی» صفحه یک برتر آذر ماه ۹۸ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» آذر ماه ۹۸ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه پیروزی با کسب ۸۵% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» آذر ماه انتخاب شد.