روزنامه «جمله» صفحه یک برتر آبان ماه ۹۸ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر» آبان ماه ۹۸ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه جمله با کسب ۷۵% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» آبان ماه انتخاب شد.