روزنامه «سازندگی» صفحه یک برتر فروردین ماه ۹۸ شد!

دوستان و همراهان عزیز جار صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم. با همراهی شما «صفحه یک برتر»  فروردین ماه ۹۸ انتخاب شد. طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه سازندگی با کسب ۳۱% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» فروردین ماه انتخاب شد.