اتوماسیون نشریات جار با ۵۰% تخفیف ?

با توجه به اهمیت آگاهی و جمع‌آوری اطلاعات، یکی از دغدغه‌های همیشگی سازمان‌ها تهیه، توزیع و بایگانی روزنامه‌ها و مجلات است. ? جار با هدف تسهیل این فرآیند، اتوماسیون نشریات را طراحی و ارائه کرده است. ? با استفاده از این سامانه، دیگر نگران چگونگی تهیه، توزیع و بایگانی نشریات نخواهید بود، چرا که  هر […]