نسخه جدید اپلیکیشن اندروید کیوسک جار

نسخه جدید اپلیکیشن اندروید کیوسک جار منتشر شد. درنسخه جدید اپ جار، با تغییراتی که به لحاظ ساختار و رابط کاربری صورت گرفته است، دسترسی کاربران به روزنامه ها و مجلات آسان تر شده است. لیست تغییرات: باز طراحی کامل رابط کاربری رفع ایرادات گزارش شده توسط کاربران افزودن دسته بندی‌های جدید در روزنامه و […]