روز خبرنگار گرامی باد

۱۷ مرداد، روز خبرنگار را به تمامی فعالان حوزه رسانه تبریک می‌گوییم.