جاری باشید

ماه: آذر ۱۳۹۵

یلدا فرخنده

معاشران گره از زلف یار باز کنید شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید یلدا فرخنده

حضور جار در نمایشگاه الکامپ

مقدم شما را در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ گرامی می‌داریم. ۲۵ تا ۲۸ آذر – نمایشگاه بین‌المللی تهران سالن خلیج فارس (۴۴b) – طبقه دوم – غرفه ۱۰۰۴