نسخه کامل “سـلام دنیـا” به جـــــار آمد

شماره اول ماهنامه تخصصی نرم‌افزارهای آزاد/متن باز سـلام دنیـا منتشر گردید. علاقمندان به مطالب تخصصی در این حوزه می‌توانند از این پس نسخه کامل این نشریه را از جــــار و به صورت رایگان دریافت کنند. قسمتی از سخن سردبیر …در پرونده این شماره به بررسی نوعی از مهاجرت پرداخته‌ایم که همان مهاجرت از دنیای نرم‌افزارهای […]