به زودی::امکان خرید نسخه‌ی الکترونیکی مطبوعات

به زودی امکان خرید نسحه‌ی الکترونیکی مطبوعات در اختیار مخاطبان جـــار قرار خواهد گرفت. اطلاعات تکمیلی را تا هفته آینده اعلام خواهیم کرد.