جاری باشید

ماه: مرداد ۱۳۹۱

روش های جدید مشاهده صفحه یک جار

بنا به درخواست مخاطبان عزیز، چند امکان جدید در روش مشاهده صفحه اصلی جار پیاده سازی شده است که خدمت شما معرفی می کنیم. ۱-اگر جار را به واسطه لینک زیر مشاهده نمایید، جار به صورت خودکار هر ۳۰ دقیقه یک بار refresh می شود. http://www.jaaar.com/frontpage?autorefresh ۲-اگر علاقمند هستید که جار به صورت خودکار شروع […]

مجله سخت افزار جار زد

مجله سخت افزار در آخرین شماره خود، جار را معرفی کرد