مجلات در جار

متاسفانه به دلایلی توسعه جار با سرعت اندکی پیش رفت و تا این لحظه نیز تمامی امکانات پیش بینی شده در فاز اول پروژه پیاده سازی نشده است. به همین علت از تمامی کاربرانی که در انتظار امکانات جدید بودند، عذر خواهی می کنیم. امید است که در آینده نزدیک تمامی امکانات در اختیار کاربران […]